Siirry sisältöön

Kun pelkkä hoito ei riitä

Kaksi ihmistä pitää käsistä kiinni.
Hoiva-alalla on huutava pula työntekijöistä ja resurssit ovat vähissä. Siksi Hoivan tukipalvelut -hankkeessa keskitytäänkin Mikkelin ja koko Etelä-Savon hoiva-alan tukemiseen. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien sekä maahan muuttaneiden nuorien ja työikäisten ohjautumista alalle halutaan kehittää. Hankkeen kohderyhmää ovat myös Etelä-Savon toimijat, joiden verkostoyhteistyötä halutaan parantaa sekä sote-henkilöstö, jolle tarjotaan koulutusta ja tukea.

Verkot vesille

Verkostoituminen eri organisaatioiden välillä sekä kumppanuuksien ylläpitäminen on tärkeää niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin näkökulmasta. Kun verkosto tukee asiakkaan tavoitteita yhteneväisesti, on mahdollista luoda selkeämpi polku eteenpäin.

Etelä-Savo on harvaan asuttu alue, jonka väestö on vanhusvoittoinen. Palvelut ovat keskittyneet kuntakeskuksiin ja kaupunkeihin. Jotta hoivatyötä saataisiin tuettua maakunnallisesti, hanke haluaa tiivistää koko alueen verkostoa järjestämällä työpajoja, koulutuksia ja valmennuksia.

Hankkeessa halutaan sujuvoittaa palvelupolkuja, eli siirtymistä yhdeltä toimijalta toiselle. Palvelupolkuja voidaan supistaa vahvistamalla verkoston yhteistyötä ja keskinäistä tiedonjakoa. Hanke ponnistaa kokeiluillaan Mikkelistä ja tähtää laajentamaan toimintaa koko Etelä-Savon alueelle.

– Haluamme, että vaikeasti työllistyvä ja hän, joka tarvitsisi tukea sujuvaan arkeen kohtaisivat, kertoo hankkeen asiantuntija Raija Matikainen.

Parannetaan kohtaamista

Sote-alan ammattilaisille ja organisaatioille hanke tarjoaa koulutusta sekä tukea. Sote-henkilöstöllä tulee olla tarvittavat valmiudet ottaa vastaan esimerkiksi osatyökykyisiä tukitöihin sijoittuvia. Heille tarjotaan koulutuksia ja valmennuksia, joilla pyritään edistämään tukityöntekijöiden rekrytointia, työhön perehdyttämistä ja työssä jaksamisen tukemista. Hoivan tukipalvelut- hankkeessa syvennetään Vetoa hoivaan- hankkeessa kehitettyä valmennusmallia, jonka tavoitteena on päästä valmentautujien kanssa tutustumaan useaan eri palveluasumisen tai kotiin vietäviä palveluja toteuttavan organisaation toimintaan ja löytää työllistymis- ja koulutuspolkuja.

Hanke haluaa kehittää erityisesti pitkäaikaistyöttömien sekä maahan muuttaneiden nuorien ja työikäisten ohjautumista alalle. Tukityön luonne kannustaa erilaisiin työn välimuotoihin, sillä kaikilla ei ole voimavaroja täyspäiväiseen työhön.

Hoiva-alan työntekijöistä on pulaa, joten kuka ehtii lukea sanomalehteä tai käydä kävelyllä? Tukityön tehtävät eroavat paljolti tavallisesta hoivatyöstä ja nimensä mukaisesti tukevat sitä. Myös hoiva-avustettavan elämää parantaa huomattavasti elämän perusasioihin saatava tuki.

– Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, toteaa projektipäällikkö Merja Nykänen.

Tukipalvelutyö antaa hoiva-avustettavalle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi. Vastavuoroisesti tukityöntekijän kokemus osallisuudesta sekä työn merkityksellisyydestä vahvistuu.

Hoivan tukipalvelut -hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima ja Mikkelin toimintakeskus ry:n osatoteuttama. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2024 – 31.3.2026.

Tiedote julkaistu STT:llä 29.4.